Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови

A26.06.044.002
400,00
р.