Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови

A26.06.044.001
400,00
р.